Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 07.10.2016 tarih ve 27/877 sayılı kararı ile, Kurul Karar Organı’nın 11.08.2015 tarih ve 20/1014 sayılı kararı çerçevesinde; Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne verilen faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin bir yıllık sürenin bir yıl daha uzatılmasına dair Şirket talebinin, Kurul'un III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası kapsamında, 11.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere olumlu karşılanmasına, karar verilmiştir.


Duyurulur.


Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.